Wyszukiwarka

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

MUZEUM NADWIŚLAŃSKIEGO W KAZIMIERZU DOLNYM

Najważniejsze postanowienia Regulaminu:

 1. Sprzedawcą dokonującym sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu internetowego https://sklep.mnkd.pl jest Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym [ul. Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny], wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Województwo Lubelskie pod numerem 03, posiadające NIP: 716-22-70-928,Regon: 000278043.

 2. Zawarcie umowy ze Sprzedawcą następuje bez konieczności rejestracji jako użytkownik Sklepu internetowego. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem posiadania konta poczty elektronicznej (adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego: karolina.oleksiewicz@mnkd.pl).

 3. Złożenie zamówienia możliwe jest w formie telefonicznej: + 48 81 881 02 88 wew. 42, faksem na nr: 48 81 881 02 77 lub na adres e- mail karolina.oleksiewicz@mnkd.pl lub pisemnie na adres: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym [ul. Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny z dopiskiem „Sklep Muzealny”].

 4. Ceny podane w Sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich.

 5. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie na https://sklep.mnkd.pl w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

 6. Informacje o towarach podane na stronie https://sklep.mnkd.pl, w szczególności ich opisy,

 7. parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 8. Czas realizacji zamówienia składa się z: okresu przygotowania towaru do wysłania oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do Klienta. Jest on zależny od czasu dostarczania przesyłek przez Pocztę Polską i wynosi od 1 do 7 dni roboczych. Podany przy produktach termin jest równy całkowitemu terminowi realizacji zamówienia, jeśli zamówione produkty są dostępne w naszym magazynie sklepu.

 9. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy w wysokości zgodnej z cennikiem Poczty Polskiej, przy czym w przypadku przesyłek do 2 kg w wysokości 11,00 PLN w wersji ekonomicznej i 19,00 PLN w wersji priorytetowej.

 10. Za zakupy w Sklepie internetowym można zapłacić w następującej formie:

  1. przelewem – przedpłatą,

  2. za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

 11. W przypadku wyboru opcji przedpłaty, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje po wpływie całości łącznej ceny towarów na rachunek bankowy Sprzedawcy. Jeżeli łączna cena towarów nie wpłynie na rachunek bankowy Sprzedawcy w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zamówienie jest uważane za niezłożone i podlega skasowaniu.

 12. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 13. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Zwrot do sprzedawcy powinien się odbyć z wykorzystaniem najtańszej formy transportu .

 14. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu internetowego https://sklep.mnkd.pl oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 15. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

 16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w szczególności w odniesieniu do umów:

1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

Pełna treść Regulaminu(pdf):